รายงานข่าว

สอบถามข้อมูลสื่อควรถูกนำไป: (กรุณาใช้ติดต่อนี้ สำหรับสื่อมวลชนเท่านั้น)

Dr. Pragnya Ram
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสื่อสารองค์กร& ความรับผิดชอบต่อสังคม
Aditya Birla จำกัด จัดการ บริษัท เอกชน
Aditya Birla ศูนย์ชั้น 1 ปีก C '
S.K. Ahire Marg, Worli
มุมไบ 400 030.

โทรศัพท์:
91-22-6652 5000 /2499 5000
แฟกซ์: 91-22-6652 5741/ 42
ส่งอีเมล์: pragnya.ram@adityabirla.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Aditya Birla Group ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเงินทุนจดทะเบียน 44.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มบริษัท League of Fortune 500 บริษัทขับเคลื่อนด้วยพนักงานกว่า 120,000 คน จาก 42 ชาติ

อ่านเพิ่มเติม

Top