Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd (SSOE)

Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte Ltd. (SSOE) บริษัทหนึ่งในกลุ่ม Aditya Birla Group เป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านสินค้าประเภทคอมโมดิตี้ที่หลากหลายและร่วมดำเนินการด้านโลจิสติกส์กับลูกค้าทั่วโลก

ก่อรูปเป็นบริษัทขึ้นในสิงคโปร์ในปี 1978 ผลตอบแทนรายปีของบริษัทอยู่ที่ 4.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีปริมาณการซื้อขายรายปีเกินกว่า 31 ล้านตัน กระจายฐานอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ 18 แห่ง ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 1,000 รายทั่วโลก โดยเสนอบริการด้านการจัดหาแหล่งและทำการตลาดให้กับสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซัสเฟอร์ เหล็กและเหล็กกล้า ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและชา

ด้วยมีส่วนงานภายในด้านการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ SSOE จึงมีอาคารที่พร้อมต่อการเอื้ออำนวยในการดำเนินการโลจิสติกส์ทางภาคพื้น เช่น อาคารคลังสินค้า อาคารจัดเก็บเครื่องถังต่าง ๆ และอาคารเก็บสำรองท่าเรือ

Products

  • ถ่านหิน
  • สินแร่เหล็กและเหล็กกล้า
  • ซัลเฟอร์
  • ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  • ปุ๋ย
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและชา

Contact

Swiss Singapore Overseas Enterprise Pte Ltd
65 Chulia Street, #48-05
OCBC Centre, Singapore 049513

 • +65 – 62218455
 • +65 – 62224984